Agrarische leergang

De rol van de Rabobank in de agrarische sector beperkt zich niet alleen tot die van bankier. We willen agrarische ondernemers kennis bieden om zich te blijven ontwikkelen in deze snel veranderende markt, met oog voor maatschappij en omgeving.

Samen met ZLTO en AJK ontwikkelt Rabobank ieder vergaderseizoen een agrarische leergang. Een kennisprogramma met diverse workshops en excursies om agrarische ondernemers verder klaar te maken voor de uitdagingen die de sector heeft.

Agrarische leergang 2014-2015 geannuleerd

Wegens onvoldoende belangstelling voor de agrarische leergang 2014-2015 is tot onze spijt, maar in goed overleg, besloten dat de leergang niet doorgaat. Vanuit de markt hebben we reacties ontvangen dat er wel behoefte is aan bepaalde onderdelen van de leergang.

Vandaar dat we samen met de ZLTO, AJK en agrarische relaties van de Rabobank momenteel bekijken op welke manier we invulling gaan geven aan dit kennisprogramma.

Suggesties hiervoor zijn van harte welkom. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Peter de Groot, manager Food & Agri of per mail: Food&agri@ossbernheze.rabobank.nl.

Zodra er meer bekend is communiceren we dit vanzelfsprekend op deze website.